SMV
SMV virksomheder

Omnishare

Med OmniShare är allt ditt försäljnings- och marknadsföringsmaterial alltid tillgängligt – även när du är offline!
Det gör att allt ditt material finns till hands när du är på säljmöten, på mässor mm

Med OmniShare säljverktyg är du oberoende av Wi-Fi och mobilanslutning.
När du behöver komma åt din försäljningsaktiveringsapp och din försäljningspresentationsplattform behöver du inte vänta på att de ska laddas.

Dina filer är omedelbart tillgängliga.

Det ultimata försäljnings- och marknadsföringsverktyget
Kunskapsdelning med säljaktiveringsappen
Material är alltid tillgängligt - även offline
Inga begränsningar för dokumentstorlek

Omnishare

Companies

Omnishare


Products

Sales enablement app
What is sales enablement
Sales enablement platform
Digital presentations
Mobile sales tool